آنچه که باید در مورد BCAA یا امینواسید شاخه دار باید بدانید

امینواسیدهای شاخه دار یا BCAA سه امینواسید به نام‌های والین، لوسین وایزولوسین است. مصرف این مواد با جذب امینواسید تریپتوفان در مغز رقابت کرده و مانع تولید سروتونین در مغز می‌گردد. سروتونین نقش مهمی در احساس خستگی دارد. امروز به بررسی فواید مصرف BCAA خواهیم پرداخت.  فواید BCAA یا آمینو اسید شاخه دار بیش از […]